Op vrijdag 2 juni zijn onze loketten gesloten

Voordelen

De ziekteverzekering voorziet enkele systemen om gezondheidszorgen betaalbaar te houden.

Verhoogde tegemoetkoming

Verhoogde tegemoetkoming

De Derdebetalersregeling

Derdebetalersregeling

De Maximumfactuur

Maximumfactuur

Globaal Medisch Dossier

Conventietarief