Op vrijdag 2 juni zijn onze loketten gesloten

Uitkering arbeidsongeschiktheid

Wat moet u doen als u door ziekte niet meer kunt werken? Hoe geeft u de ongeschiktheid aan en binnen welke termijn? Wat is de rol van de adviserend geneesheer? Wat bij zwangerschap?

Let op: de procedure verschilt naargelang u werknemer of zelfstandige bent!

Werknemers

Zelfstandigen

De adviserend arts

Actief blijven bij arbeidsongeschiktheid

Actief blijven bij arbeidsongeschiktheid

Het Terug naar Werk-Traject