Deeltijdse werkhervatting

Adviserend arts

Bent u arbeidsongeschikt en wenst u uw werkzaamheden deeltijds te hervatten? Dit is mogelijk en wel onder volgende voorwaarden:

  • uw arbeidsvermindering is minstens 50%
  • uw gezondheid staat de werkhervatting toe

Wat moet u doen? 

U dient uw HZIV kantoor een specifiek formulier toe te sturen: dit formulier bestaat uit twee luiken die u moeten toelaten:

  • uw werkhervatting aan de dienst uitkeringen van uw HZIV kantoor te melden;
  • de toestemming te vragen aan de adviserend-arts om deze activiteit uit te oefenen.

Dit formulier moet uw HZIV kantoor bereiken ten laatste op de eerste werkdag die uw werkhervatting  voorafgaat. 

U kunt dit formulier verkrijgen in uw HZIV kantoor. Stuur het volledig ingevulde formulier per post terug (poststempel geldt als bewijs) of geef het af in uw HZIV-kantoor (tegen ontvangstbewijs).

Het akkoord van de adviserend-arts?

De adviserend-arts zal op basis van de aanvraag tot deeltijdse werkhervatting onderzoeken of u aan de beide bovenstaande voorwaarden voldoet om het werk te hervatten en kan u eventueel oproepen voor een medisch onderzoek.

Hij dient zijn beslissing te nemen binnen de 30 werkdagen volgend op de eerste dag van de werkhervatting. Zijn beslissing zal u schriftelijk worden meegedeeld.

U dient echter niet op zijn beslissing te wachten om uw beroepsactiviteit te hervatten: u mag beginnen vanaf de datum van de terugzending van het aanvraagformulier. U dient wel de beslissing die u wordt toegestuurd na te leven. 

Om de 6 maanden zal de adviserend-arts herbekijken of u nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

Wat bij weigering? 

Indien u de formaliteiten binnen de voorgeschreven tijdsspannes heeft vervuld, behoudt u uw recht op uitkeringen.

Indien u de formaliteiten binnen een periode van 14 dagen na de hervatting hebt vervuld, behoudt u uw recht op uitkeringen met een (sanctie) vermindering van 10%. 

Voor een vertraging van meer dan 14 dagen dient de sanctie te worden berekend maar deze zal altijd minstens 10% bedragen.

Uw activiteit stoppen

Het is mogelijk om uw toegestane deeltijdse activiteit te stoppen en opnieuw een volledige uitkering te ontvangen.

Bezorg daarvoor aan uw HZIV-kantoor een einddatum van uw deeltijdse activiteit.